Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אדריכלות: פרוגרמות, מחקר ועיון

במדור זה קובצו תכנים ומאמרים השופכים אור על תהליך התכנון, עם אוריינטציה לתכנון מבני מגורים. ניתן למצוא כאן פרוגרמות לתכנון, מאמרים העוסקים במחקר תיאורטי, וסדרת מאמרים המיועדים לאדריכלים ומתכננים בנושאי תכנון פרטי ועירוני, שימור מבנים, נוף ועוד

התכנים המקובצים במדור זה נכתבו ע"י אדריכלים, יועצים ומתכננים. התכנים נבדקו ע"י המערכת, ונמצאו מתאימים לאמנת האתר.

 • פרוגרמות, הנחיות לתכנון אדריכלי

  במדור זה מרוכזות הנחיות המיועדות למתכנים ואדריכלים. ההנחיות כוללות פרוגרמות לגני ילדים, בתי אוכל, תכנון אקלימי, הנחיות להוספת מעלית בבניינים קיימים ועוד.

 • אדריכלות: שימור מבנים

  במדור זה מרוכזות הנחיות המיועדות למתכנים ואדריכלים. ההנחיות כוללות פרוגרמות לגני ילדים, בתי אוכל, תכנון אקלימי, הנחיות להוספת מעלית בבניינים קיימים ועוד.

 • אדריכלות: מחקר ועיון

  סדרת מאמרים המעמיקים בתיאוריה הקשורה לתהליך התכנון. במדור זה מאמרים הפותחים דיון בנושאים הקשורים להטמעת עקרונות תכנון אוניברסליים באדריכלות הישראלית, וכן מאמרים השופכים אור על מסורות אדריכליות מגוונות בעולם הרחב.

 • עזרי תכנון ותוכנות אדריכליות

  המדור יסקר את עזרי התכנון הקיימים בשוק: תוכנות תלת מימד, תוכנות חופשיות ברשת, תוכנות ועזרים לחישוב עלויות בניה וכד'.


דילוג לתוכן