Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

רשת החשמל והתקשורת הביתית

מבוא

מערכות החשמל והתקשורת הפכו, עם השנים, למערכות הבניין המורכבות ביותר. תשומת הלב שהן זוכות לה גדלה הן מצד המשתמש, והן מצד רשויות החוק בתחומי הבטיחות והאנרגיה.

התפתחות מערכות החשמל והתקשורת מעמידה בפני המשתמש אפשרויות נרחבות המכוונות להעלאת איכות החיים, אלא שעל מנת לעשות כן נדרש ידע רחב מצד המתכננים והמבצעים, בהשוואה למה שהיה מוכר בעבר. כמובן, ככל שהאפשרויות מתרחבות כך עולה גם גובה ההשקעה. נושא הבטיחות מקבל, גם הוא דגש, ותחום החשמל מעוגן כיום בחוקים ובתקנות המתפרסמים מעת לעת אשר מטרתם להבטיח את בטחון המשתמשים.

המאמר ינסה לשפוך אור על היבטים אלה, תוך שימת דגש על תחומי התכנון, הביצוע והבקרה.

תכנון

סוף מעשה במחשבה תחילה. תכנון מוקדם של מערכות החשמל והתקשורת (טל"ק, טל"כ) ע"י מי שהוסמך לכך, אמור למנוע חריגה מן החוק, חלוקה נכונה ומאוזנת של קווי הזינה בבית,ומניעת תקלות או סיכון פיזי בעתיד. ביצוע שינויים עתידיים במערכות אלו, עלול לגרור השקעה כספית גבוהה, בשל החציבות הנדרשות לצורך הנחת הצנרת.

לאחרונה ישנה מגמה של חברות הביטוח, להתנות את ביטוח הדירה בהזמנת בודק מוסמך שיבדוק את מערכת החשמל. הבדיקה תתבצע אחת לחמש שנים לפחות, לפני הסכמה למתן ביטוח, תוך חיוב בעל הדירה לתיקון כל הדרוש לפי דו"ח הבודק, ע"י חשמלאי מוסמך בעל רשיון בתוקף. זאת עקב ריבוי השריפות הנגרמות בדירות מגורים, כתוצאה מקצר חשמלי או ליקויי בטיחות בארונות החשמל הדירתיים.

אחד מתוצרי התכנון של אדריכל המבנה הנה תוכנית מיקום נקודות חשמל, תאורה ותקשורת. תכנית זו מותאמות לתכנון האדריכלי ולדרישות המשתמש. התכנון צריך לכלול את כל האמצעים והאביזרים שהמשתמש מתכוון להפעיל בעתיד בביתו: מערכות החשמל, התקשורת, המיחשוב והבידור.

תכנון ראשוני זה הנו הבסיס הרעיוני למתכנן חשמל – מהנדס, הנדסאי או יועץ חשמל מוסמך. בעל מקצוע זה יכול להיות אחד מחברי הצוות של האדריכל ויכול להיות עצמאי, שהמשתמש יפנה אליו בהמלצתו של האדריכל או על פי המלצות אחרות.

מתכנן החשמל יכין תוכנית חשמל מפורטת שתכלול: תוכנית לוחות (את מיקומם יתאם עם האדריכל במקרה ולא נקבעו מראש), חלוקת קווי זינה, חלוקת העומסים לפי צרכיו והרגליו של המשתמש בזמנים נתונים (על מנת לקבל איזון בין הפאזות). כל אלה בהתאם לחוקים ולתקנות המחייבות בכל תחום – חשמל ותקשורת לסוגיה.

התכנון יתחשב בהרגלי הצריכה הנוכחיים של המשתמש ובהרגלים העתידיים, מאחר ועומסי הצריכה יקבעו את גודל החיבור המוזמן מחברת החשמל. ראוי לציין שמחיר החיבור אינו בהכרח גדל פרופורציונלית לגודל החיבור המוזמן, ולכן יש לשקול את העלויות מול התועלת. גודל החיבור קובע את עובי קו הזינה ממקור הזינה של חברת חשמל (הפילר). ביצוע הנחת קו הזינה הראשי הנו באחריות החשמלאי שנבחר לביצוע, ועוביו לפי דרישת היועץ או מהנדס החשמל. ככל שהכבל עבה יותר עלותו יקרה יותר. חיסכון בנקודה זו עשוי להיות יקר יותר מהתשלום החד פעמי עבור כבל עבה יותר. זאת עקב צריכת חשמל שאינה מנוצלת כלל (ע"י התחממות הכבל ) והצורך להחליפו בעתיד.

מאחר ובבניה הפרטית לא מדובר במכרז המחויב ע"פ חוק המכרזים, יגדיר יועץ החשמל בכתב הכמויות את שמות אביזרי ההדלקה, גופי התאורה, אביזרי האבטחה, וסוג הלוחות.

התכנון יובא לאישורם של אדריכל המבנה והלקוח. לאחר מכן יוכן אומדן עלויות המבוסס על כתב הכמויות. כתב הכמויות והמפרט, ישמשו כבסיס להשוואת ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים אליהם יפנה המשתמש לביצוע העבודות. השוואת המחירים תאפשר בחירת הקבלן המתאים, על פי גובה הצעתו וכישוריו לביצוע העבודה. זה הזמן לבחון את העלויות הצפויות ואת התועלת המתקבלת מהן. יש לזכור כי אומדן ראשוני מדויק ככל האפשר ימנע ויכוחים ועגמות נפש רבות הן מבחינה תקציבית והן מבחינת הלא ידוע. מובן שיש לקחת מקדמי ביטחון של מספר אחוזים כרזרבה לשעת הצורך.

יש להקפיד כי הציוד המדובר יהיה בעל תו תקן ישראלי, או תו תקן המוכר ע"י מכון התקנים הישראלי, וכי התקנתם תתבצע באופן התואם את חוק החשמל.

ההצעות שתוגשנה תבחנה ע"י יועץ החשמל על מנת להבטיח את תאימותה לדרישות הבצוע. רק הצעות שתעמודנה בתנאים אלה תעבורנה לשלב השוואת המחירים. הבחירה הטובה תהיה זו שעונה בצורה המיטבית לדרישות המפרט, במחיר הנמוך ביותר. שילוב שני המדדים הללו עשוי להביא לכך שההצעה שתבחר לא תהיה הזולה מכולם אך תבטיח את הביצוע הטוב והבטוח. לאחר שנבחר קבלן הביצוע יש לערוך חוזה מתאים, אשר יובא לידיעת מפקח הבניה.

ביצוע

שלב הביצוע מתחיל כבר בשלבי הבניה הראשונים. ומן הראוי להתייחס למספר נקודות ונוהגים בתחום זה.

  1. יש לוודא שקבלן החשמל הנבחר, ורק הוא, יבצע את תשתית הארקה. זהו חלק בלתי נפרד מאחריותו המקצועית, בתוקף תקנות החשמל. (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח- על, 1000 וולט, התשנ"א 1991 ) בכל מקרה אין לאפשר לקבלן הבניה לבצע זאת.
  2. יש לוודא כי צנרת ההובלה של הקווים הראשיים לבנין (חשמל, טל"ק וטל"כ ) וכן ההכנות לתאורת גינה, אינטרקום, חוץ ושערים חשמליים יוכנסו מתחת ליסודות וליציקת ריצפת ה- 00 בעוביים הנכונים. אם נקבע כי הארון המרכזי יהיה בקומת המרתף, כאשר יש כזו, יופנו המובילים הראשיים לשם ומשם יוצאו מובילים משניים לשאר הקומות: לכל קומה סט מובילים (חשמל טל"ק טל"כ ושניים רזרבה).
  3. יש לדאוג כי לוחות החשמל בקומות יהיו שקועים בקירות שעובו לצורך כך לעובי של 20 ס"מ לפחות, ורצוי כי יהיו עשויים מבלוקים ולא יציקת בטון בכדי לאפשר הכנסת הצנרת מבלי לפגוע, או להחליש, את הקיר וסביבתו.
  4. יש לדאוג שלכל מכשיר בעל עוצמה מ- W 1500 ומעלה יהיה קו הזנה נפרד, מהלוח ועד לנקודת ההתחברות (שקע או מפסק דו קוטבי מואר), מחוטים בעובי שאינו יורד מ- 2.2 מ"מ, בעל אבטחה של A 16.
  5. מכשירים הדורשים קו נפרד ע"פ חוק : מזגנים מעל 1 כ"ס, תנור אפיה, מיקרוגל, מדיח כלים, מכונת כביסה, מיבש כביסה (אין לחבר את שניהם לאותו שקע ע"י מפצל או לפצל את אותה נקודה לשניים). מכשירים הדורשים קו זינה נפרד במתקנת סעיף 4, אך בתוספת מפסק דו קוטבי מואר במקום הנראה לעין: גקוזי, תנור אמבטיה, טוחן אשפה ודוד מים חשמלי.
  6. יש לחייב את החשמלאי בחוזה כי רוב צנרת החשמל והתקשורת תוכנס ביציקות הבטון ולא תונח מתחת לריצוף. את האופציה הזו יש לשמור אך ורק למקרים בהם צנרת נשכחה או נסתמה ביציקה (דבר שלא אמור לקרות אם הונחה ונקשרה נכון לפני היציקה). במקרה כזה יש לחייב את החשמלאי לבטן את הצנרת בשכבת בטון שלא תקטן מ-2 ס"מ מעל הצינור, לכל אורכו (ע"פ חוק החשמל), ושהבטון לא יכיל חומרי סיד (חול, מלט ודבק פולימרי).
  7. יש להקפיד על כך שכל החציבות בקירות תבוצענה בקווים ישרים. הן המאוזנים והן המאונכים. יש לוודא כי הקווים המאוזנים לא יהיו נמוכים בגובה 2.10 מ מגובה 0.00 סופי. אין לאפשר חציבה באלכסונים.
  8. רצוי עם גמר השלד להיפגש עם החשמלאי ולסמן את הנקודות במיקומן המיועד, בכדי לקבל את האומדן הצורתי של החדרים- שכן ייתכן ויהיה צורך בהזזת נקודה זו או אחרת למקום זה או אחר עקב שינוי הרהוט המתוכנן או המבט הויזואלי של המקום.

לאחר גמר החציבות וביטון הקופסאות, רצוי מאוד לצלם את פני הקירות באופן מסודר (פעולה כמעט שגרתית, כיום, אצל בעלי מקצוע טובים). צילומים אלו יכולים להיות לעזר בעתיד במקרה של תקלה, שיפוץ, או צורך להזיז נקודה- מבלי לפגוע במערכת הקיימת. הדבר טוב גם בעת קיבוע אביזר ריהוט המעוגן לקיר.

קשר עם ספקים

כאשר מדובר בישוב קהילתי או עמותה, הרי הדברים פשוטים יותר, משום שאת נושא הטל"ק והטל"כ מארגנ/ת הישוב או העמותה, ונקבעים מראש אופן החיבור, עלויות החיבור והשימוש.

[חשמל ותקשורת] נושא הטל"ק הנו באחריות "בזק" ,אלא אם רכש הישוב מרכזיה כללית והבית מקבל את שירותי טלפון החוץ כשלוחה דרכם.

לצורך ההתקשרות עם "בזק" יש לגשת עם תוכנית ההגשה להיתר הבניין, ליש"מ המקומי או האזורי, ולקבל מהם את תווי קו הזינה המוביל למגרש עליו תתבצע הבניה. זאת, על-מנת לדעת לאן להוציא את הצנרת המובילה את קו הזינה מביתך לנקודת החיבור של בזק. (למרות שניתן להבין זאת גם מתוכניות ההגשה ומסיור בשטח). עם סיום הבניה יש לבקש חיבור התשתית בפילר.

במקרה של בניה חדשה- יש להזמין את חיבור החשמל בחברת החשמל. ההזמנה תתבצע עם היתר הבניה המאושר. במקרה ומדובר בתוספת בניה, יש לשלם לחח"י תשלום של 10% מעלות החיבור המשוערת, המוערכת ע"י נציג חח"י. לאחר בדיקה של מנהל החל"ב (חיבור לבתים), יצא חשבון טרום סופי- אותו יש לשלם מייד, בכדי שאפשר יהיה לקבל חיבור חשמל זמני לצורכי עבודה בזמן הבניה. חיבור זה יוחלף בחיבור קבוע עם הצגת טופס גמר בניה מהוועדה המקומית. (הוא אותו טופס 4 המפורסם). יש לשמור על זכות יחידות המניה בחיבור שפורק לפני ההריסה של המבנה הישן באם היה כזה.

במקרה של בניה בישוב קהילתי או עמותה הדבר קל יותר מאחר והסכום הסופי של החיבור כבר ידוע מראש בכל מתחם ומתחם. גם כאן רצוי מאוד לשלם מייד ולהזמין חיבור חשמל זמני לצורכי עבודה, אשר יחסוך כסף רב בהשכרת גנרטורים לבעלי המלאכה השונים בזמן הבניה.

יש לזכור שבשני המקרים ישנה גביה נוספת לביקורת חח"י בחשבון ההתחברות, אשר ישולם ע"י המזמין, אלא אם סוכם אחרת עם החשמלאי או קבלן המפתח.

תאורה, מזוג אוויר

תכנון התאורה אף הוא פרק לא קטן בתכנון הבית, כאשר יש למצוא את המכנה המשותף בין עוצמת האור הטובה והנעימה לעין, לבין החיסכון באנרגיה. כיום ישנן נורות חסכוניות שנותנות עוצמת אור טובה בעלויות צריכה נמוכות יחסית, לעומת נורות הליבון- אלו הן נורות ה- PL,SL,EL,D2. (ראה במאמר ניפרד- בקטגוריית ע פנים).

גם נושא מיזוג האוויר נתון במחלוקת לא קטנה מבחינת צריכת האנרגיה, עלות המזגנים והתקנתם. הבחירה תתבצע בהתאם לשטח אותם הם צריכים למזג. יש לבדוק לגופו של עניין האם להתקין מזגנים נקודתיים או מרכזיים בכדי לקבל את המצב האופטימלי לצרכיו של המשתמש.

דורון טרייביש
יועץ ומפקח בניה מוסמך לחשמל, תאורה ותקשורת
מקור המאמר:www.articles.co.il

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן