Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ארז שלום

#41925
אבי כהן
משתתף

ארז שלום

ארז שלום מעיון בתב״ע , מצאתי שיש מיפוי של תחולת המסמכים. לגבי החתכים כתוב ״מנחה עם הוראות מחייבות״. 1. האם זה אומר בעצם שהחתך מחייב? 2. האם סטייה מהחתכים נחשבת לסטיה ניכרת או שניתן להגיש הקלה (לאור התחולה המצורפת)   מכיוון שגובה המבנה נקבע לפי גובה 0, גובה קומת הכניסה,יוצא שהגובה לשתי הקומות לפי התמונה נמוך יותר במטר וחצי (בנספח הינוי במפה מצורפת יש הפרש של מטר וחצי למפלס ולא מטר כפי שמופיע בדף החתכים שזה גם מוזר). לפי זה יוצא שלא ניתן לבנות מבנה בין שתי קומות כי אין מספיק גובה. 3. האם התוצאה שלא ניתן לבנות לפי החתך יכולה להביא לביטול הצורך במפלסים גם ללא הקלה?


דילוג לתוכן