Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גדר מפרידה בין שכנים : אני גרה במפלס התחתון ושכנתי גרה בעליון

#33888
תמי פז
משתתף

גדר מפרידה בין שכנים : אני גרה במפלס התחתון ושכנתי גרה בעליון

אני גרה במפלס התחתון ושכנתי גרה במפלס העליון ביננו מפרידה גדר בטון בגובה 3 מטר מבטון וברוחב של 6 מטר לפני כ- 10 חודשים שכנתי בנתה בכניסה לביתה בטון משני צידי שביל הכניסה לבית , שביל שלפני הבניה היה דשא משני צדדיו כנראה שהשינוי שעשתה גרם לתזוזה של הקיר עד לרוחב 10+ ס"מ משני צדדיו , פשוט משהו מבהיל , זה קיר שצמוד לכניסה לבית שלי וילדי עוברים לידו בכל פעם שהם נכנסים ויוצאים מן הבית . הודעתי מיד לעיריה על כך הם הגיעו לשטח קבעו שזה מסוכן ועלינו לטפל בזה מיד. בינתיים עבר חורף אחד (האחרון) בצפת שידועה כעיר גשומה + שלג ולא נעשה דבר שכנתי התעלמה אני פניתי שוב לעיריה ואז כשנידנדתי ללא הפסק הם הוציאו התראה בכתב שעלינו לסדר זאת מידית. עד היום לא נעשה דבר ואני מאוד חוששת מהחורף שיבוא. שכנתי דורשת שאני אשתתף בעלות חצי מהתיקון ואני שלדעתי לא עשיתי שום שינוי בחצר שלי לא חושבת שאני צריכה להשתתף בחצי עלות התיקון חוץמזה שלדעתי עצם בניית כניסה מבטון לדעתי גרמה להזזת הקיר במיוחד שכל הכניסה של שכנתי מורכבת מאדמת מילוי שאינה מתאימה לבנית כניסה מבטן ולכן השינוי שעשתה מאדמה ודשא שהיו לה משני צידי המדרכה לבטון משני צידי המדרכה לדעתי הם שגרמו להזזת הקיר. באותה הזדמנות רציתי לשאול אם מותר היה להם לבנות מלכתחילה את הבית עם גדר מפרידה בין מפלס עליון לתחתון בגובה של 3 מטר . בחישוב הנדסי גובה כפול רוחב כפול משקל סיגולי נמצא שהקיר שוקל 35 טון שמאיימים עלי ועל בני ביתי והפחד הגדול שלי הוא מהחורף הבא המתקרב והולך . מה עושים ?????


דילוג לתוכן