Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גובה חניה מינימלי

#36447

גובה חניה מינימלי

שלום, רכשתי דירה בבנין משותף חדש אשר כיום נמצא כיום בשלבים מתקדמים לפני איכלוס זוג החניות השיכות לדירתי הינם עליות ומוקמות מתחת לבניין (בין עמודים ,לא חניון תת קרקעי) ישנה איזה שהיא קורה מעל לזוג החניות של הדירה שגורת לכך שהתקרה של החניות הינה בגובה 2 מטר  האם הדבר תיקני? מה הגובה ההמינימלי המותר עפ"י התקן? חיפשתי במפרט המכר ובשרטוטים שנחתמו מול הקבלן ולא מצאתי התייחסות לגובה החניה


אלדד

דילוג לתוכן