Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

האם מותר לנייד שטחים מקומה שניה תרומת קרקע בדו משפחתי

#42023

האם מותר לנייד שטחים מקומה שניה תרומת קרקע בדו משפחתי

מדובר על קוטג'דו-משפחתי. אם אני רוצה לבנות יותר מאשר התב"ע מאפשרת לי. האם העירייה תוכל לאפשר לי ניוד שטחים מקומה שניה תרומת קרקע? דוגמא התכסית הכוללת לשתי קומות הינה 70%[כל קומה 35%] נניח שהתחכסית הכוללת היא 200 מ"ר (כל קומה 100 מ"ר) האם אני יכול לנייד 30 מ"ר מקומה עליונה לקומת קרקע? מה קורה אם השכן מתנגד?


דילוג לתוכן