Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הארקה ליסודות

#33788
ארז מירב
מנהל בפורום

הארקה ליסודות

שלום, כמובן, יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך לגבי אופן ביצוע ההארקה. בנושא הריתוך איני יכול לעזור. כמה הנחיות שאספתי ברשת: חלקי המתכת העיקריים בבניין הם הברזלים שבקירות וביסודות המבנה אשר נמצאים בתוך הבטון . הבטון נמצא במגע עם האדמה ומכיוון שהתנגדות הבטון נמוכה יחסית הוא מהווה חיבור נוסף בין מוליך הארקה והאדמה עליה נמצא הבניין לכן, זיוני בטון אלו חלקי מתכת נוספים הנמצאים ביסודות מהווים אלקטרודת הארקה טבעית. אלקטרודות אלה נקראות " אלקטרודות הארקת יסוד" והחיבור של מוליך הארקה ליסודות האלו נקרא "הארקת יסוד". .הארקת יסוד זו כוללת לפי הגדרתה בתקנות החשמל:  ( גישור חשמלי בין כל יסודות הבניין, יסודות הבניין עצמן (אלקטרודת הארקת היסוד .פס השוואת הפוטנציאלים, ומוליך הארקה המחבר את אלקטרודת היסוד לפס ההשוואה בעבר השתמשו בצנרת המים המתכתית כאלקטרודת הארקה, אך כיוון שעברו לצנרת פלסטיק נוצרה בעיה כיוון שהפלסטיק אינו מוליך (מספיק שרק קטע קטן הוחלף לפלסטיק וזה גרם לניתוק של חלק ממעגל הארקה דבר אשר גרם לאפשרות של חישמול בזמן תקלה ללא רציפות ההגנה), מאז הוחלט להשתמש בהארקת היסוד של הבניין ולחברם ל פה"פ (פס השוואת פוטנציאלים). .בתקנות החשמל העוסקות בהארקת היסוד מפורטים הכללים לגבי התקנה של הארקת יסוד ,מטרת התקנות להבטיח שהתנגדות הארקת היסוד לאדמה תהיה נמוכה שכל חלקי המתכת של היסודות יחוברו ביניהם ויימצאו באותו פוטנציאל .חשמלי ויהיו מוגנים ככל האפשר מפני חלודה וקורוזיה :אל פס השוואת הפוטנציאלים יש לחבר את חלקי המתכת הבאים (בתנאי כמובן שהם מתכתיים וקיימים במבנה ) , אלקטרודות הארקה, צנרת מים, צנרת ביוב, צנרת הסקה מרכזית, צנרת גז, מוליכי הארקה של מחולל, שנאי או ממיר, מסילות של מעליות, תעלות מתכת של מיזוג אויר, מוליכי הארקה של קווי טלפון וכד'. מקור:  ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן