Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הגדרת מבנה חקלאי

#33500
-3329
משתתף

הגדרת מבנה חקלאי

ארז שלום ציינת כי בתקנות התכנון והבניה ההגדרה של מבנה חקלאי הינה :"מבנה חקלאי" – חממה ובית צמיחה, בית אריזה, מחסן חקלאי, סככה לכלים חקלאיים, סככה לאחסנת חומרי אריזה, מבנה ומיתקן לגידול בעלי חיים למעט לול ורפת וכן בית קירור, מבנה שירות וכל מבנה אחר הנדרש במישרין לקיום פעילות חקלאית ועל פי היקף הפעילות החקלאית במקום ובלבד שהמבנים אינם מחייבים סילוק שפכים; נתקלתי בבעיה בה מהנדס הוועדה טוען שלא יוכל לאשר מבני שרות חקלאיים הכוללים, בית אריזה לפרחים מחסן לציוד מישקי, מקרר, שרותים וחדר אוכל לעובדים בחקלאות. מבדיקה שערכתי נראה לי שהגדרה שאתה ציינת מופיע אך ורק בתקנות המיוחדות שתוקנו עבור מפוני חבל עזה, האם ידוע לך באם הגדרה כזו מופיע גם בתקנות כלליות אחרות ? אם לא האם לדעתך הגדרה זו תופסת גם לגבי מבנים חקלאים בכל קרקע חקלאית. תודה אילן


דילוג לתוכן