Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היתר בניה- ממ"ד

#34046
-3815
משתתף

היתר בניה- ממ"ד

רציתי לחדד משהו אם מותר,  מדבריך אני מבין שאני יכול להתחיל, בעזרת אדריכל, בהגשת תוכניות בניה לעריה וללא קבלת הסכמת השכנים למהלך. האם לא יכול להיווצר מצב בו לאחר הגשת כל התוכניות והמאמץ הכרוך בכך יבואו השכנים ויטרפדו את המהלך? שאלתי היא אם מבחינה חוקית/משפטית אין עליי חובה ליידע את השכנים בכוונותיי לגבי הוספת החדר המוגן על הגג והתכנות הבניה תלויה/מותנית אך ורק באישור הוועדה המתכננת בעיריה? תודה וחג שבועות שמח, ירון


דילוג לתוכן