Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המשך : קיר הפרדה בין 2 מפלסים :

#33886
תמי פז
משתתף

המשך : קיר הפרדה בין 2 מפלסים :

הבנין הינו מדורג ואנחנו 3 דיירים , אני גרה בקומה התחתונה , אנו קיבלנו את הבנין מוכן , בנוי , אני מכירה את המהנדס את הקבלן שביצע ואת היזם . אני גם יודעת שהיה לבנין טופס 4 שכפי שאני מבינה מאשר את הבניה למרות שאולי זה לא כולל את הקירות מחוץ לדירות . יש לי שאלה עקרונית הבנין קיים 12 שנה , האם יש התיישנות על קיר כזה שתומך את גינת וכניסת השכנה שמעלי ? דבר נוסף האם יש חוק שאומר שקיר שמשמש את שכנתי ( כלומר הוא תומך את כל הכניסה שלה את הגינה שלה ואת השביל המוביל לכניסה לדירתה ) הוא באחריותה , כלומר כל נזק  שיש בו כמו זה שהוא זז משני צידיו הינו על אחריותה ? ודבר נוסף  האם מותר לבנות קיר הפרדה בין מפלס עליון ותחתון בגובה 3 מטר או שיש הגבלה בגובה , ושאלה אחרונה לרגל רעידת האדמה שהיתה בדרום האם התיקון האידאלי לקיר זה הוא להרוס אותו ולבנותו מחדש או לתקנו ?


דילוג לתוכן