Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הצבת גדר הוספת גובה לגדר קיימת כמטר וחצי

#33617

הצבת גדר הוספת גובה לגדר קיימת כמטר וחצי

בצד הימני זה החלון שלי עם הכנה למרפסת מסביב גדר קיימת . מצד שמאל זו הכניסה לבניין השני ,יש לציין לבניין זה 2 כניסות זו ועוד 1 מכיוון אחר  על הגינות שלהם הם בנו מרפסות ואפילו על פתחי איורור מקלט. כרגע בגלל כניסת כלבים וחוסר פרטיות הוחלט בהסכמת כל הבניין שלי להגביה גדר  השנה מבניין ימין מתנגדת. מה החוק ??? חוק הפרגולות  חוק הגדר עד 1.5מ או שהיא יכולה למנוע ? לפי מפת ה/SIP  השטח של הבניין שלי תודה מראש סימון


דילוג לתוכן