Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הקמת גדר/ קיר תומך בין מגרשים שכנים

#33732
ארז מירב
מנהל בפורום

הקמת גדר/ קיר תומך בין מגרשים שכנים

שלום,   לפי פסק דין בת.א (י-ם) 1274/04 נאור דמארי ואחר נ' תומר אקוע ואחר- במידה ובית המשפט מוצא כי הקיר אכן נחוץ לתמיכת המגרשים והוא נמצא בקו הגבול, ניתן לחייב את השכן בעלות 50% מהקמתו שכן מדובר ברכוש הנחשב משותף בין "מגרשים מחוברים שבמיצר". יצויין כי ניתן להסתפק במסלעה במקרים רבים, ואם ניתן להוכיח כי היא מספיקה ובטיחותית לא ניתן לכפות בנית קיר. כמובן שבהפרשי גובה גדולים, מסלעה תנגוס יותר מדי שטח מהמגרש העליון ויש כאן סיבה להעדיף קיר. בקיצור- יש להגיע עם השכן להסכמה, ובמידה ואין הסכמה, ניתן לחייב אותו בתנאי שאתם מצויידים בחוות דעת אדריכלית על נכונות הפתרון שלכם. ראה: "סימן ד': מחוברים שבמיצר בעלות ושימוש 49. (א) קירות, גדרות, עצים, ומחוברים כיוצא באלה הנמצאים במיצר של מקרקעין שכנים (להלן – מחוברים שבמיצר), יראום כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. (ב) מחוברים שבמיצר רשאי כל אחד מבעלי המקרקעין להשתמש בהם למטרה שלשמה הוקמו, וחייב הוא להשתתף בהוצאות הדרושות כדי להחזיקם במצב תקין לפי שיעור שהוסכם ביניהם, ובאין הסכם כזה – בחלקים שווים, זולת אם מידת השימוש בהם היתה שונה. פירות שנשרו לתחום אחר 50. עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצר, פירותיהם שנשרו לתחום מקרקעין שכנים הם של השכן; נשרו למקום שיש לציבור גישה חפשית אליו, זכאי כל עובר-ושב ליטול אותם לעצמו. צמחים הגדלים סמוך למיצר 51. עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצר וענפיהם או שורשיהם מתפשטים לתוך מקרקעין שכנים, אין בעל המקרקעין השכנים או המחזיק בהם (להלן – השכן) רשאי לדרוש סילוק הענפים או השורשים, אלא אם יש בהם כדי להזיק למקרקעין או להפריע לו במידה בלתי-סבירה בהנאה מן המקרקעין; דרש השכן מבעל הצמחים לסלק ענפים או שרשים כאלה ולא סולקו תוך זמן סביר, רשאי הוא לסלקם בעצמו על חשבון בעל הצמחים."ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן