Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

זכויות בניה/ אחוזי בניה- תכניות סותרות

#34032
ארז מירב
מנהל בפורום

זכויות בניה/ אחוזי בניה- תכניות סותרות

הוועדה המחוזית, באמצעות הוועדה המקומית היא הזרוע השלטונית אשר חוקיה קובעים. מנהל מקרקעי ישראל איננו גוף תכנוני, אלא הבעלים. למרות זאת, התב"ע המקלה משנת 82' המצוייה באתר המנהל- הגיעה לשם ממקור חוקתי כלשהו. תקרא אותה, ובדוק אם כתוב בה שהיא מבטלת הוראות תב"ע קודמות. במידה וכן-   יש לפנות במכתב רשום, עדיף מטעם עו"ד, ליועמ"ש של הוועדה המקומית, עם העתקים ליועמ"ש של המחוזית ושל המנהל ולבדוק מדוע התב"ע הזו אינה תקפה על המגרש הנ"ל, למרות שהגוש והחלקה המסויימים – אכן מופיעים בתקנון שלה.  בקיצור- יש לבדוק מה מקור העיוות, ואיזו תכנית תקפה על הקרקע. זה מצב מוזר, אך לא בלתי אפשרי במדינתנו. אגב, בעבודתי על שינוי תב"ע על פיצול נחלה בדרום נתקלתי במקרה בו דווקא המנהל היה זה שטעה ביחס לזכויות הבניה (לרעת המתיישב), וסירב לחתום… שנה וחצי אח"כ, תוך מריטת שערות הצלחתי להשיג את הבנתו וחתימתו.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן