Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חומה משותפת

#33563
אשר אדרי
משתתף

חומה משותפת

שלום, השכן שלי בנה ראשון לפי התכנית שלו את החומה המשותפת בגובה שאושר לו מהועדה המקומית. חשוב לציין שאני הוא המגרש הגבוה מבין השניים ולכן ע"פ הועדה המקומית אני רשאי לבנות חומהעד לגובה 150 ס"מ מגובה אפס של המגרש שלי. בגלל שהוא בנה ראשון נוצר מצב שלפי גובה האפס במגרש שלי משאיר לי רק 25 ס"מ חומה בחלק המגרש שלי ולכן עליי להמשיך את בניית החומה בעוד 80 ס"מ של חומת בטון/בלוקים עד לגובה של 105 ס"מ והשאר בנייה קלה עד ל-150 ס"מ. אותה ועדה אישרה לי לפי התכנית לבנות את גובה החומה כפי שמצויין בתכניות שלי שזה 150 ס"מ. השכן אינו מעוניין בהמשך בניית החומה בגלל שמבחינתו אישרו לו שהגובה שלו תקין אך מבין שמהצד שלי זה מאוד נמוך ויש סכנת נפילה ואישר לי להוסיף את ה-80 ס"מ של בטון/בלוקים על החומה הקיימת. לאחר שסיימנו על השלמת התוספת של החומה, השכן אינו מעוניין להשתתף בעלות השלמת החומה.. (שוב, בגלל שמבחינתו קיבל אישור מהועדה על הצד שלו) 1. האם זה הגיוני ? האם איני יכול לחייב אותו בחלק היחסי של תוספת השלמת החומה? או שהוא חייב להשתתף בהוצאות של התוספת 80 ס"מ ? 2. השכן גם טוען שאני מחוייב לעשות טיח ושליכט בצד של המגרש שלו על התוספת , האם זה נכון ? או שאני לא חייב לעשות זאת מכיוון שלפי התכנית שלי אני מחוייב להשלים את החומה לגובה של 150 ס"מ וזה אמור להיות תוספת בלתי נפרדת מהתכנית ולכן איני מבין מדוע אני צריך לטייח גם את הצד שלו, אחרת לא אקבל טופס 4 אם החומה לא בגובה של 150 ס"מ בצד שלי הגבוה מבין שנינו ? נוצר מצב שכביכול ע"פ הועדה לכל אחד בתכנית יש גובה חומה שונה למרות שזאת אותה חומה משותפת, אך המנהדס מציין שגם אם עניין הגבהים שונה חשוב להקפיד על 150 ס"מ גובה חומה למגרש הגבוה מבין השכנים (שזה אני). 3. איך כרגע ניתן לחשב את חלוקת עלות החומה הכוללת ?


דילוג לתוכן