Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חיפשתי בשבילך ומצאתי….

#33661
-3894
משתתף

חיפשתי בשבילך ומצאתי….

מתוך כתבה בווי נט -"רוב הרשויות באיגוד ערים דן טרם הפרידו לגמרי את מערכת הביוב שלהן ממערכת הולכת מי הנגר – האוספת את מי הגשמים. התוצאה: כשיורד גשם נוצר עומס על קווי השפד"ן ואין מנוס אלא לקבל היתר להזרים את כל תכולת המערכת לים – כולל הביוב הביתי" והלינק לכתבה המלאה – 0,7340,L-3474107,00.html


דילוג לתוכן