Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ליקויי בניה : ריצפה ששקעה

#34931

ליקויי בניה : ריצפה ששקעה

שלום לפונה זה טבעי, שכל בעל מקצוע ינסה להתחמק מאחריות, ובמקרה זה כל הטענות "כשרות" וניתן להטיל את האשמה על "החול שברח". המהנדס שתכנן את שלד המבנה אמור היה להזמין דוח יועץ קרקע, או לדרוש מך לממן עלות דו"ח כזה על מנת למנוע הפתעות. אם נדרשת על ידי המהנדס לקבל דו"ח של יועץ קרקע וסרבת, יש לך אחריות מכרעת בענין אם הדבר כלל לא הוצע לך על ידי המהנדס, ולא נדרשת על ידו להצטיד בחות דעת של יועץ קררע ע"מ לעמוד על טיבה של הקרקע, מצבך טוב הרבה יותר ואין ספק כי יש ליחס למהנדס את מרבית האחריות. אני מציע לך להצטיד בחוות דעת של מהנדס קונסטרוקטור רציני, אשר יבדוק את הליקוי ויקבע ראשית מה היקף הנזק, שנית-מהן הסיבות והגורמים לנזק ושלישית איך לדעתו צריך לחלק את האחריות בין הגורמים השונים בברכה, עו"ד צבי שטיין


בברכה, צבי שטיין, עו"ד מגשר ונוטריון מומחה בתביעות בגין ליקויי בניה Zvi Stein, Advocate, Notary & Mediator TEL:03-6728559 TEL: 03-6720503 FAX: 03-6739193 http://www.zvistein-lawoffice.co.il

דילוג לתוכן