Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מידות מינימליות של חניה ברחוב/כביש

#36431

מידות מינימליות של חניה ברחוב/כביש

מה הן המידות המינימליות של חניה ציבורית ברחוב? קיים מסמך רשמי? אם העיריה מסרבת לבטל חניה במקום, לאיזה גורם ממשלתי או שיפוטי כדאי לפנות? סיבה לשאלה: בקטע רחוב קצר מאוד ליד ביתי החניה מותרת והמכוניות בה מפריעות לצאת מהחצר.


דילוג לתוכן