Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ניצול שטחי בנייה/ אחוזי בניה

#33381
ארז מירב
מנהל בפורום

ניצול שטחי בנייה/ אחוזי בניה

שלום, אחוזי הבניה מוגדרים באופן מדוייק בתב"ע, בה ניתן לעיין במשרדי הוועדה המקומית במקום מגוריך. לקבלן אין אפשרות לנצל יותר משטחים אלו. במידה והוא ניצל פחות שטחים, ניתן לבנות בהסכמת הדיירים ולחלק את הבעלות ביניהם בהתאם לאחוזי הבעלות שהיו להם. דירה קטנה- תקבל מעט שטח, דירה גדולה- יותר. לעיתים הקבלן מנצל את כל אחוזי הבניה, אך עם השנים מוסיפה הרשות המקומית אחוזים נוספים בתב"ע חדשה. גם כאן- ניתן לבנות בהתאם להוראות התב"ע החדשה תוך עמידה בקווי הבניין המותרים, במספר הקומות, בגובה הסופי וכו' וכן תוך תשלום דמי השבחה על עליית ערך הקרקע כתוצאה מהגדלת אחוזי הבניה.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן