Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סככת חניה בבניין משותף/ בניה רוויה

#41327

סככת חניה בבניין משותף/ בניה רוויה

שלום ארז, על פי העיריה, חוק התכנון והבנייה / תב"ע תכנית בניין עיר אלו הם הוראות החוק והתקנות שאינם מאפשרים בנייה של סוכך חנייה לרכב בבית משותף. התבקשתי להיכנס לאתר ההנדסי של עיריית חולון ולעיין בפרק פטור מהיתר, ובמידה ואני עומד בהוראות החוק, ניתן להגיש בקשה לבניית סוכך בהתאם לתיאור המופיע בתקנות. הנה מה שמופיע באתר עיריית חולון: על פי סעיף 145 ג', ניתן פטור מהגשת בקשה להיתר, לפרטי בנין ומבנים קטנים שעומדים בכללים הבאים: הם פשוטים מבחינה הנדסית הם פשוטים מבחינה הנדסית הם פשוטים מבחינה הנדסית הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו בנוסף, שלחתי לעיריה את החלק הרלוונתי מתקנות התכנון והבניה (מצורף) וכעת אני ממתין לתשובתם. אשמח לשמוע את עצתך. תודה, יאיר.  


דילוג לתוכן