Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פיתוח מגרש: היטל "על"

#34176

פיתוח מגרש: היטל "על"

אורי שלום הכלל הבסיסי הוא ש"אין מס בלא חוק". לכן, עליך לבקש מהגורם שדורש ממך את התשלום אסמכתאות חוקיות לבסיס החיוב לרבות אופן חישוב ההיטל. יתכן, שמדובר באגרות והיטלים שיש להם בסיס חוקי אך, הקבלן המבצע קורא להם בשמות אחרים מאלו שנקבעו בחוק העזר. בהצלחה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן