Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פתיחת דלת פנימית נוספת ללובי הבניין

#33978

פתיחת דלת פנימית נוספת ללובי הבניין

ברצוני לפתוח פתח שיקל על מספר דיירים במעבר החוצה למחסנים פנימיים,אני מציין שהקיר אינו קיר תומך,הינו קיר בלוקים שלא עובר בו שום צנרת מים ביוב חשמל או תקשורת נקי מכל תשתית. ובהסכמת רוב הדיירים באסיפה שהיתקיימה  . אני מציין בנוסף שהקיר הוא לא קיר חיצוני ואינו פוגע בחזות הבניין.    


דילוג לתוכן