Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלה נוספת,

#34094
yael dobkin
משתתף

שאלה נוספת,

שאלה נוספת, הבנתי כי מס' תעודת הרישום שלי כהנדסאית הוא מספר הרישיון. במסגרת המערכת המקוונת, אני נדרשת לשלוח למועצה רשיון בתוקף. האם התעודה היא הרישיון.? לא מופיע בתעודה שום תאריך תוקף רק תאריך הוצאה. האם צריך לקבל רישיון בנוסף? (כמו אדריכלים ומהנדסים רשויים?) אם כן, למי עלי לפנות?  דיברתי עם האגף לרישום ורישוי הנדסאים. הם לא יודעים דבר על הוצאת רישיון תודה יעל  


דילוג לתוכן