Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שבילים מחוברים לבית כן או לא והשפעה על איטום בשלב הבניה

#33280
כרמית א
משתתף

שבילים מחוברים לבית כן או לא והשפעה על איטום בשלב הבניה

אנחנו נמצאים לקראת התחלת בניה הקונסטרוקטורית החליטה על חיבור השבילים לבית בקירות צדיים ואחורי כדי למנוע מצב של בריחת השבילים ושקיעה, האם זה נכון לחבר את השבילים לבית? כיצד מתבצע איטום כאשר יוצקים את השבילים יחד עם הבית? הקונסטרוקטורית לא עונה לי על השאלה ואני לא מבינה מה נכון לעשות? 


דילוג לתוכן