Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שלום רב לך.

#40347
מנהל האתר
מנהל בפורום

שלום רב לך.

שלום רב לך. בכל אמבטיה צריך וחייבים לבצע על פי הוראות הל"ת והתקן, נקודות ביקורת לאינסטלציה. לכיור ולטוש לפחות נקודת ביקורת אחת אם לא שתיים בהרבה מקרים וכל הסתעפות של צנרת ניקוז דורשת גם נקודת ביקורת. אי ביצוע כלל נקודות ביקורת זה ליקוי חמור.   שמואל גלברמן מהנדס פרקטי בהנדסה אזרחית למידע נוסף על בדיקות שאני מבצע ברחבי הארץ. -bedek.co.il/


דילוג לתוכן