Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שלום רב,

#39025
ירון במ
משתתף

שלום רב,

שלום רב, הבדיקה תעשה במכון התקנים. צילמתי 17 תמונות של אריחים בגודל 80X80 ששם המצלמה יכולה לקלוט את הבעיה בקלות אך בפועל הבעיה מופיע בהרבה יותר מרצפות ובכל שטח הדירה (5 חדרים 158 מטר). נשארו לי 21 מרצפות מתוכם 10 מרצפות נלקחו לבדיקה. לפני ששלחתי אותם בדקתי בעזרת פלס וישנה עקמומיות במישור. הפחד שלנו שגוף גדול כמו חברת הקרמיקה יגרום לסחבת ומסע התשה שבסופו נאלף לקבל פשרה או לא נקבל כלום שלא לדבר על מכון התקנים שיכול לאשר שהגליות היא בסטיית התקן ואז נשארנו עם רצפה עקומה. לא נראה הגיוני שריצפה של דירה של 2.5 מיליון שקל תיראה בצורה כזו. תודה מראש על התגובה, ירון      


דילוג לתוכן