Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה רבה על תשובתך!!!

#41226
אבי כהן
משתתף

תודה רבה על תשובתך!!!

תודה רבה על תשובתך!!! 2. השאלה היתה מתוך הנחה שכל התוספות וההקלות במסגרת מה שמותר מוצו, ורוצים להוסיף עוד או לשנות. האם שינויים מעבר למה שהתב״ע הקיימת מאפשרת (אחרי ההקלות) זה עדיין בסמכות ועדה מקומית? 3. כלומר לפי תשובתך אין חסם עליון למה שאני יכול לבקש (ובפועל אם קצת מזל גם לקבל), האם כך הדבר? האם אין חוק שאומר למשל שאחוזי בניה בשום מצב לא יעברו X%?


דילוג לתוכן