Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תריסים חשמליים וסגירה מרוכזת

#33951
-3851
משתתף

תריסים חשמליים וסגירה מרוכזת

לצערי הרב אנו שוב נתקלים בצורת עבודה לא נכונה, הגורמת עוגמות נפש למזמנים והוצאות מיותרות ללא כל סיבה. כפי הניראה נחתם החוזה שלך עם החשמלאי על סמך התוכניות האדרכליות (שהן אינן תוכניות חשמל כי האדריכל אינו מוסמך לתכנן ) ולא על תוכניות חשמל של יועץ חשמל או מתכנן חשמל המראות מפרטות את הלוחות המעגלים וסוגי הנקודות ולפי מקומן בתוכניות האדריכל. ובמקרה כזה החשמלאי הוא מתכנן המערכת אשר ינסה לחסוך את המקסימום האפשרי תוך שמירה על חוק החשמל בכדי שעלות העבודה תהיה זולה עבורו. ראה סעיף בחוק החשמל: חובה שיהיה לפחות קו זינה אחד למאור ואחד לשקעים על כל 40 מ"ר  ודי לחכימא ברימזה. אילו היו תוכניות חשמל מסודרות עם כתב כמויות ומפרטי ביצוע הרי שכל הוויכוח הזה לא היה קיים והעבודה היתה מתבצעת לפי התוכנית על כל פרטיה. מבלי לראות את התוכנית של הבית ומה נעשה בו קשה מאוד להעריך את עלות העבודה שיש עכשיו לבצע בכדי להגיע מהמצוי לרצוי. בתכנון כהילכתו מעבירים צינור מהתריס עד לארון הקומתי ומהארון הקומתי צינור מרכז לארון ראשי ובקומה שנימצא הארון הראשי מכל תריס לארון הראשי. בארון הראשי מתקינים יחידה מודולרית לשליטה על התריסים. היחידה מופיעה בקבוצות של 1,2,4,6,8 יחידות  המורכבות בתוך ארון החשמל על פס דין ומהם יוצא צינור אחד למפסק ראשי אחד או שניים, לפי נוחות המשתמש, דבר המאפשר הורדת התריסים והעלאתם לפי קומות או איזורים הכל לפי הענין והדרישה של המשתמש. אם נחתם בחוזה כי עליו לבצע את הדבר הזה אין לתת לו תשלום באם לא יבצע את העבודה. יש לזכור שעבודה זו חייבת להעשות לפני הטיח. אם ברצונך בפרטים נוספים אתה מוזמן ליצור איתי קשר טלפוני ל -050-5271788 ואשמח לעזור.  דורון


דילוג לתוכן