Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1.קיר הדף הניצב לדלת הממ"ד

#41352

1.קיר הדף הניצב לדלת הממ"ד

1.קיר הדף הניצב לדלת הממ"ד ובסמיכות לו- בעצם מבטל את ההגבלות לפתחים בקיר החיצוני הניצב (אזור ה-c) שמעבר ל-2.2 מ'? 2.הקיר החיצוני שמול דלת הממ"ד במרחק של 7.2 מ' – אפשר כמה חלונות שכל חלון בשטח של 3 מ"ר בתנאי שהמרחק בינהם הוא 1.5 מ' או 0.2 מ' כשיש הפרדה של קיר בין 2 חדרים, האם נכון? 3. מה עושים כשיש אפשרות לשים קיר מגן מול הדלת (במרחק של כ-2 מ') והוא מכסה רק חלק מהמשפך המקביל כ-50% ?(A/א)  


דילוג לתוכן