Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מענה ל־הגדרת קו בניין קדמי/ צידי

#60447
מירי שילה
משתתף

מענה ל־הגדרת קו בניין קדמי/ צידי

שלום רב,

בית פנימי במגרש, (שהכניסה אליו היא משביל גישה שהוא חלק משטח המגרש)וחזיתו פונה אל השביל, האם דין שביל הגישה כדין רחוב וקו הבניין הקדמי בחזית זו הוא גם 5 מ'? ואם כן, האם ניתן לבקש הקלה מקו בניין זה כיוון שהוא, אחרי הכל, לא פונה לרחוב?

דילוג לתוכן