Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: אישורי בניה/ עבודה מצומצמת

#37903
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: אישורי בניה/ עבודה מצומצמת

שלום, 1. האם באמת ניתן בסגירת קומת עמודים למחסן לבקש התייחסות כ"שינוי מצומצם" וזה מקצר הליכים? (אישור תוך חצי שנה במקום שנה) ע"פ התקנות, במסגרת "עבודה מצומצמת" יכולים להיכנס אך ורק הנושאים הבאים: (1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו; (2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה; (3) הצבת דוד שמש; (4) סגירת מרפסת בתריסים; (5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה; (6) התקנת מיתקן גז במכל נייח; (7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר; (8) התקנת מצללה; (9) התקנת סוכך עונתי; (10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו; (11) בניית מיתקנים לפינוי אשפה; (12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר. קישור:_hokim_takanot.php#C21 כלומר הן המחסן והן שינוי החזית אינם יכולים להיכנס לבקשה כזו. אני מניח שהאדריכלים הציעו להתעלם משינוי החזית משום שזה אומר שבעת שינוי חזית הם צריכים לעשות שרטוט מקיף לכל המבנה וזה המון עבודה. 2. האם בבקשת אישור, הועדה יכולה להתחיל להתייחס לכל החלק הבנוי הקיים כיום או רק לשינויים שמבקשים? (עקרונית אין חריגות בניה, אבל לדוגמא חדר האמבטיה מסובב יחסית לתכניות – שינוי בקירות פנימיים) שינויים פנימיים שאינם מהווים שינויים קונסטרוקטיבים לא ממש מעניינים את הוועדה. עם זאת, במידה ומגישים בקשה מסודרת, נהוג להכניס את כל השינוים, למען הסדר הטוב. זה גם טוב לך בעת מכירת הדירה שיהיה בידייך היתר מדוייק. 3. אם מחליטים להרחיב את הפתח בלי אישור, ומישהו מלשין לוועדה – עד כמה זה בעייתי? האם ניתן לבקש אישור בדיעבד? האם זה יקשה על קבלת האישור? איזה קנס אצטרך לשלם? העניין הזה מצוי בתחום האפור, אבל תמיד ניתן לאשר בדיעבד, אלא אם הדבר ממש גורם נזק ממשי למבנה או לאחד השכנים.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן