Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: אף מיים

#36531
222-3
משתתף

Re: אף מיים

כרגע עדיין אין שליכט, אני בשלב לפני השליכט. קבלן הטיח שלי הציע לעשות חריץ אבל אמר שהוא לא מבטיח שזה יהיה אפשרי. האם ניתן להדביק תוספת לשיש הקיים ובעזרת התוספת ליצור אף מיים?


דילוג לתוכן