Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ארנונה – פרגולה

#33790

Re: ארנונה – פרגולה

שלום רב עליך לבדוק באתר האינטרנט של הרשות מהו צו המיסים המאושר. אני מניח שתהיה לך תשובה לשאלותיך. במידה שאין זאת באתר, תוכל לפנות למח' הארנונה בעירייה ולבקש זאת. בהצלחה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן