Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בניה על אדמת חרסית

#34201
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: בניה על אדמת חרסית

שלום, הדרך הטובה ביותר לבצע הערכה למידת הנזק היא להביא למקום מהנדס קונסטרוקציה מוסמך אשר יעיין בתכניות המקוריות ויבדוק פיזית את המבנה. אני מניח שיידרש גם ייעוץ קרקע. המהנדס יכין דו"ח על הסיכונים כתוצאה מהביסוס הלא נכון. הדו"ח יכלול הערכה על אופציות ההרחבה, ועל אופן שיפוץ המבנה, כך שימנעו תזוזות בעתיד.  אותו מהנדס גם יתחייב יחתום לכם גם על החישובים הסטאטיים הנדרשים בעת הבקשה המחודשת לאכלוס הקומה השניה. אין מנוס מכך, וכל דרך אחרת להערכה של אופן התיקון לא תהיה מקצועית.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן