Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בניית יחידת עץ בחצר הבית

#34850

Re: בניית יחידת עץ בחצר הבית

שלום רב,  הוספת יח"ד המהווה מבנה של קבע מחוייבת בהגשת בקשה להיתר בנייה. בשלב ראשון, עליכם לפנות למשרדי הוועדה לתכנון ובנייה ולבדוק אם התכנית (תב"ע) מאפשרת הקמת יח"ד נוספת. אם התשובה חיובית, עליכם לפנות לאדריכל לצרך הגשת בקשה להיתר. בהצלחה


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן