Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בנית כלובים לתוכים

#33214

Re: בנית כלובים לתוכים

שלום אני מציע לפנות לוועדה בבקשה לקבל מידע מראש באשר לעמדתם. אני מניח שתעשנה הבחנות בין סוגי כלובים, מהות הגידול (פרטי/מסחרי) ומידת הפגיעה הפוטנציאלית בשכנים. קשה לענות על כך באופן גורף. בהצלחה יעקב צפריר


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן