Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: גדר משותפת

#33816
-3730
משתתף

Re: גדר משותפת

על פי הוראות הועדה בניתי גדר משותפת ביני לבין שכני בבנין דו משפחתי. בזמן שבניתי הוא עדיין לא רכש את המגרש . כמובן שהגדר משמשת גם אותו ואם לא אני הוא היה צריך לבנות אותה. האם הוא חייב להחזיר לי חצי מעלות בניית הגדר?


דילוג לתוכן