Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הוספת דירה חדשה על גג בניין ישן

#33738

Re: הוספת דירה חדשה על גג בניין ישן

שלום רב השלב הראשון הוא בירור הזכויות הקינייניות. האם הגג מוצמד ליח"ד העליונה ?  האם זכויות הבנייה הנוספות שייכות לבעל הדירה שבקומה העליונה או לכלל הדיירים בהתאם לחלקם ברכוש המשותף. את המידע תוכל למצוא בנסח רישום בתים משותפים וביתר פירוט בתשריט. בהתאם למידע  שתעלה תוכל להמשיך ולכלכל את צעדיך


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן