Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הוספת יחידת מגורים במשק חקלאי

#33933

Re: הוספת יחידת מגורים במשק חקלאי

שלום רב, בנחלה מותרת בניית 3 יח"ד – מתישב ובן ממשיך – 160 מ"ר כל יחידה ויחידת הורים בשטח 55 מ"ר. מתאור העובדות עולה כי ניתן להקים את יחידת הבן הממשיך אותה אתה מבקש. תידרשו להסדיר את 15 המטרים העודפים ביחידת ההורים.   יש לכך מס' אפשרויות לפתרון בכפוף לתנאים בשטח. בהצלחה!


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן