Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: החזר על היטל השבחה ?

#33418

Re: החזר על היטל השבחה ?

שלום רינת, לצערי התשובה שלילית. היטל השבחה חל בגין עליית שווים של המקרקין בעקבות אישורן של זכויות בנייה במהלך תקופת הבעלות במקרקעין, ללא קשר לניצולן של הזכויות. לנישום עומדת הזכות להגיש שומה אחרת תוך 30 יום. במקרה שלך, בהתאם לנתוני השאלה, החיוב היה בהתאם לחוק.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן