Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: היתר בניה: גדר

#34521
y_h
משתתף

Re: היתר בניה: גדר

שלום רב,  בהמשך לנושא, בפניתי לעיריית פ'ת על מנת לסדר את היתר הבניה לגדר, נאמר לי ש"הבקשה לעבודה מצומצמת" אינה רלוונטית לגבי גדר אלא רק לפרגולות, היכן רשום היקף תחומי הנושאים שעבורם הופק מסמך "בקשה לעבודה מצומצמת"?  תודה


דילוג לתוכן