Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הערכת שווי מבנה

#36269

Re: הערכת שווי מבנה

שלום בכדי לערוך את התחשיב יש להפחית את עלות הבנייה תוך נקיטת מרכיב הפחת שנצבר וכן להפחית רווח יזמי. היתרה תהיה שווי הקרקע.  שלושה רכיבים אלו משתנים מנכס לנכס.  לפיכך, לא  ניתן לתת תשובה חד משמעית על פי הנתונים שהעברת.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן