Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: זכויות יוצרים: אדריכלות

#34749

Re: זכויות יוצרים: אדריכלות

לאחרונה דן ביהמ"ש השלום בחדרה בסוגיה דומה וקבע כך: "הגיוני וסביר, וגם מקובל בתחום האדריכלות,  . . ., כי עם תשלום הלקוח לאדריכל את שכר טרחתו בעבור הכנת התוכנית, הוא רוכש זכות בעלות באותה תוכנית, באופן שאם ייעשה בה בעתיד שימוש עצמאי ע"י המזמין, אפילו תוך שינויים מינוריים, לא יהיה בכך משום הפרת זכויות יוצרים של האדריכל"  תא (חד') 2165/04


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן