Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חלוקת שני מגרשים ארוכים לריבועים

#36038

Re: חלוקת שני מגרשים ארוכים לריבועים

שלום בשלב ראשון מומלץ לבדוק בוועדה המקומית מהן זכויות הבנייה. האם ישנן די זכויות להקמת קיבולת הבנייה המבוקשת. את הבדיקה ניתן לעשות במשרדי הוועדה המקומית שומרון בזכרון יעקב.  במידה שהדבר אפשרי, יש לערוך תכנית איחוד וחלוקה מחדש של המקרקעין לצרך העניין יש לפנות לאדריכל ולמודד ולקבל הצעות מחיר. בהצלחה!  


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן