Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ירידת ערך

#33823

Re: ירידת ערך

שלום תביעה על ירידת ערכם של מקרקעין ניתן להגיש במקרה  שמקורה של ירידת הערך הינו בעקבות אישורה של תכנית. אם הליך הפיכתו של המשרד לדירה, אינו בעקבות אישורה של תכנית שאושרה למתן תוקף במהלך 3 השנים האחרונות, הרי שלא ניתן לתבוע לפי סע' 197 לחוק התכנון והבניה. ייתכן, כי קיימת עילת תביעה נזיקית, אך  לא ניתן להשיב לשאלה זו מבלי להתייחס למאפייני הנכס בכללותו.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן