Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מהנדס רשום/ רשוי- מי רשאי להגיש היתר בניה?

#34087
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: מהנדס רשום/ רשוי- מי רשאי להגיש היתר בניה?

שלום, על פניו נראה כי עיריית באר שבע אינה נוהגת ע"פ חוק המהנדסים והאדריכלים. לפי התוספת הראשונה לחוק, מותר להגיש בקשת היתר בניה ל"מבנה פשוט" לגורמים הבאים: (א) מהנדס או אדריכל, לפי הענין – הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה; (ב) הנדסאי שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה והרווחה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון, במדור בניה או ארכיטקטורה. כלומר: מהנדס רשום: יכול להגיש מייד עם רישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים- בקשה למבנה פשוט (עד 4 קומות). לאחר שלוש שנות נסיון, ניתן להגיש בקשה ל "מהנדס רשוי- מדור בניה", ואז מותר להגיש בקשת היתר בניה למבנים ללא הגבלת גובה. פנה במכתב רשמי ליועץ המשפטי של הוועדה, עם עותק ליועמ"ש של המחוזית. צרף את לשון "תקנות המהנדסים והאדריכלים" תוספת ראשונה. בקש תגובה דחופה כי פרנסתך ופרנסת אחרים נפגעת. אנא ספר לנו את התוצאות. תודה ובהצלחה.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן