Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מה נחשב למבנה שדורש היתר בניה?

#37718

Re: מה נחשב למבנה שדורש היתר בניה?

סליחה שאני מקשה, אבל מה פרוש "משמש בני אדם?"  הרי כל דבר שאתה מציב בחצרך אתה מציב כדי להשתמש בו בדרך זו או אחרת. האם אתה מתכוון "משמש בני אדם למגורים"? אני שואלת משום שאני רוצה לקנות ארגז איחסון של "כתר פלסטיק" שגובהו כ- 130 ס"מ. לא ניתן להכנס אליו או לעמוד בתוכו . האם נדרש לו התר בניה? השאלה העקרונית היא האם יש מידות מסוימות של "אמצעים לאיחסון" שמעל להן זה נחשב למבנה הדורש התר בניה, ומתחת להן זה לא נחשב למבנה שנדרש לו התר? 


דילוג לתוכן