Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מחיר למ"ר גג

#34889

Re: מחיר למ"ר גג

שלום זהו נושא לא פשוט.  ראשית יש לבדוק למי שייכות זכויות הבנייה. האם לדייר שגר למעלה או  באופן שווה לשאר הדיירים.  יש לבדוק זאת בנסח הרישום. בשלב שני, יש לבחון האם ניתן לחלק את יתרת זכויות הבנייה בין הדייירים כך שהדייר בקומה א' יקבל את הזכויות בגג והדייר בקומת הקרקע יקבל זכויות להרחבה אופקית או למרתף. בכל אופן, מומלץ מאוד לפנות  לשמאי מקרקעין לצרך אומדן השווי.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן