Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מחפש תקנות לקוטר ניקוז וגלישה ממאגר מים ביתי

#33679
klonemot
משתתף

Re: מחפש תקנות לקוטר ניקוז וגלישה ממאגר מים ביתי

התעוררה שאלה בנושא קוטר חוקי של יציאות הניקוז והגלישה למאגר ( מיכל ) מים שעל גג בית מגורים רב קומות. בכלל, והיחס בין קוטר צינור הכניסה לניקוז. עודה למי שיכול לעזור.


דילוג לתוכן