Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מיסוי הרחבה לעומת בנייה+ העברה במשפחה

#34051

Re: מיסוי הרחבה לעומת בנייה+ העברה במשפחה

שלום בשלב ראשון אני ממליץ לפנות לוועדה המקומית לצרך קבלת דף מידע לזכויות בנייה וכן לממ"י בבקשה למידע מוקדם. לאחר קבלת פרטים אלו תוכלו לדעת מהן זכויות הבנייה התכנוניות והקנייניות. לענין השאלה השנייה – זכור כי העברת זכויות ללא תמורה בין קרובים פטורה מתשלום מס.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן