Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מניעת החלקות במקלחות ציבוריות

#35019
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: מניעת החלקות במקלחות ציבוריות

שלום, יש לרכוש את תקן 2279 ממכון התקנים. באפריל 2005 יצא תקן ישראלי 2279 "התנגדות להחלקה של משטחי הליכה". תקן 2279 קובע כי: מקדם ההחלקה הממוצע ל-10 בדיקות יהיה לא פחות מ-0.5 וכן לא פחות מ-0.45 בכל אחת מהבדיקות. בדיקות החלקה צריכות להיערך בתנאי השירות האמיתיים (תנאי עבודה) וזאת כדי לקבל תמונה אמיתית של סכנת ההחלקה. יש להביא בחשבון גם נתונים כגון: שיפוע, מידות האריחים, המישקים וחומרי המילוי, רמת הנקיון, אופי תנועת האנשים (הליכה מהירה, בעלי מוגבלויות ..), מעקים מסעדים ועוד. הנתון הקובע בכל מקרה הוא מקדם ההתנגדות להחלקה של משטח ההליכה. להלן כמה דוגמאות מהתקן לדרגות מינימליות של התנגדות להחלקה באזורים ספציפיים: האזור עם נעליים על שיפוע רטוב בשמן רגל יחפה על שיפוע רטוב במים רצפה במקלחות ציבוריות ופרטיות R12 C חדרי רחצה R11 B משטח שרוחבו 60 ס"מ מסביב לבריכה R12 C דוכנים ודלפקים למכירת והגשת מזון R11 B מעברים חיצוניים עבור הולכי רגל R10 A אפי מדרגות חיצוניים R12 C  התקן הישראלי קובע כי יש לעמוד במקדם התנגדות להחלקה מעל-0.5 בתנאי העבודה של השטח. התקן ממליץ עוד כמה סוגי המלצות ושיטות מדידה. * בדיקת רמת ההתנגדות על רמפה רטובה במים (יחף) עם רמות התנגדות B A ו- C כאשר A היא הנמוכה ביותר. ברצפה רטובה במים- A מקביל ל -R10 B מקביל ל-R11 C מקביל ל-R12 לדוגמא: חדרי רחצה R11 או B. * בדיקת רמת ההתנגדות על רמפה רטובה בשמן (עם נעליים), עם רמות התנגדות R9 עד R13 כאשר R9 היא הנמוכה ביותר. * בדיקת נפח חלל ההדחק של משטחים עם פרופיל, עם סקאלה שנעה בין V4 ל- V10 כאשר V4 הנמוך ביותר. התקן מתייחס ליעוד משטחים שונים וממליץ מה צריכה להיות רמת ההתנגדות שלהם בפרמטרים הנקובים לעיל. האמור לקוח מתוך האתר של אנטיסקיד.  ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן